Ενημέρωση για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση του σχολείου.

Ενημέρωση για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση του σχολείου.

Το δημ. σχολείο Χάλκης, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι γονείς και κηδεμόνες για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση, πρόκειται να πραγματοποιήσει τηλεδιασκέψεις κατά τάξη με τους γονείς των μαθητών

Το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων για την ενημέρωση των γονέων έχει ως εξής:

ΤΑΞΕΙΣ

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.