Για να έχουμε Υγεία!

Η υγεία χρειάζεται όλη την προσοχή μας

Η υγεία χρειάζεται όλη την προσοχή μας

Δεν είναι δύσκολο να προσέχουμε. Τρόπος χρειάζεται

Δεν είναι δύσκολο να προσέχουμε. Τρόπος χρειάζεται

Στο πλαίσιο εφαρμογής προληπτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγεία του Υπουργείου Υγείας για τον μαθητικό πληθυσμό της Θεσσαλίας η κ. Αναστασία Λάππα, υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας Αγιάς επισκέφτηκε το σχολείο μας και οργάνωσε ενημερωτικές δράσεις για τους μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ και  Δ΄ τάξεων με θέμα τη στοματική υγιεινή. Οι μαθητές προσέγγισαν το συγκεκριμένο θέμα με τρόπο οικείο και κατανοητό και πήραν απάντηση στο σύνολο των ερωτημάτων που έθεσαν.

Οι δράσεις του συγκεκριμένου προγράμματος θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα με τις δυο μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου μας και θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφηβεία.

Κατηγορίες: Προγράμματα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.