Μιλώντας για την αποδοχή και τη φιλία – Ένας ειδικός στο σχολείο 2

DSCN1665 DSCN1668 DSCN1669 DSCN1672 DSCN1671 DSCN1679 DSCN1673 DSCN1680 DSCN1681 DSCN1682

Σχηματίστηκαν δυο ομάδες, με τους μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων να εντάσσονται στην πρώτη ομάδα και οι μαθητές των Γ΄ και  Δ΄ τάξεων στη δεύτερη.

Ο τρόπος  με τον οποίο οργανώθηκαν οι δράσεις στα δυο βιωματικά εργαστήρια ήταν τέτοιος ώστε να επιτρέψει τα παιδιά να συζητήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, τις εμπειρίες τους. Ακούστηκαν πράγματι πολλά από τα παιδιά και συζητήθηκαν περισσότερα κατά τις δράσεις των ομάδων με τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τον ειδικό, κ. Άρη Γκανούρη με κύρια στόχευση τη λεκτική βία και το ειδικό βάρος που λέξεις και λεκτικές συμπεριφορές κρύβουν στην καθημερινότητα των συναναστροφών μας σε κάθε κοινωνική ομάδα. Στις δράσεις πήραν ενεργό μέρος και  εκπαιδευτικοί των συγκεκριμένων τάξεων δίνοντας σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια του «ανοίγματος» των παιδιών.

Για το τέλος καθενός από εργαστήρια  και σύμφωνα πάντα με τον αρχικό σχεδιασμό προβλήθηκε η μικρού μήκους ταινία Friends – Mean Words, http://youtu.be/xz87mIKRIMk, πάνω στην οποία έγινε και η τελική συζήτηση για το κλείσιμο του κάθε εργαστηρίου.

Τα παιδιά φάνηκε να προβληματίζονται καθώς, μιλώντας μας, έδειξαν για αυτό το σοβαρό θέμα την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό που τα χαρακτηρίζει.

Όλοι φύγαμε από τα εργαστήρια πλουσιότεροι… Ας ελπίσουμε ότι στα πλούτη που αποκομίσαμε είναι και λίγος περισσότερος σεβασμός, λίγη περισσότερη αποδοχή προς τον άλλο, μικρό ή μεγάλο!

 

Κατηγορίες: Δραστηριότητες, Προγράμματα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.