Εκπαιδευτικές δράσεις Δημοτικού σχολείου Χάλκης (pics)

Εκπαιδευτικές δράσεις Δημοτικού σχολείου Χάλκης

<< Οδική ασφάλεια μαθητών>>

  1.  Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου ώρα 12.00-13.15 εκπρόσωπος της τροχαίας Λάρισας θα ενημερώσει τους μαθητές του σχολείου με θέμα << οδική ασφάλεια των μαθητών>>.

<<Διαχείριση σεισμικού κινδύνου-πυρκαγιάς>>

2.    Στις 29 Νοεμβρίου ώρα 11.30-13.15 εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα ενημερώσει τους μαθητές του σχολείου για τη <<διαχείριση σεισμικού κινδύνου και πυρκαγιάς>> στο χώρο του σχολείου.

<<Πρώτες βοήθειες στο σχολείο>>

3.     Στις 6 Δεκεμβρίου ώρα 11.15-13.15 εκπρόσωποι (ΕΟΔΥΑ) της εθελοντικής ομάδας διάσωσης καθ υγειονομικών αποστολών θα ενημερώσει τους μαθητές και το σύλλογο γονέων του σχολείου, για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και Πρώτες βοήθειες.

Την εκδήλωση 2 και 3 μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι γονείς επιθυμούν.

Κατηγορίες: Δραστηριότητες, Προγράμματα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.