Κατασκευή παραδοσιακού φούρνου

Η κατασκευή του παραδοσιακού φούρνου έγινε από τον εκπαιδευτικό και αναπληρωτή  Δ/ντη του Δημ. Σχολείου Χάλκης κ. Δαρδούμπα Βασίλειο με τη συμμετοχή των μαθητών της τάξης του.

Ακολουθεί το αρχείο με τις οδηγίες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΕ ΡΟΔΕΣ

 

Κατηγορίες: Κατασκευές βήμα-βήμα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.