<< Ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισμός >>

Ενδοσχολική βία και σχολικός εκβιασμός

Η κ. Χατζή Βασιλική ψυχολόγος του Χαμόγελου του Παιδιού, υλοποίησε πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης με θέμα:<< Ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισμός>>. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές της  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου Χάλκης.  Η υλοποίηση  του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή. Το πρόγραμμα διήρκεσε δύο ώρες από τις 11.30 έως τις 13.15.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάστηκε η εθνική γραμμή έκτακτης ανάγκης για παιδιά 1056 και η τηλεφωνική γραμμή για τα εξαφανισμένα και υπό εκμετάλλευση παιδιά 116000.

Κατηγορίες: Δραστηριότητες, Προγράμματα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.