Χριστουγεννιάτικο τζάκι (για σκηνικό)

 

Τζάκι για σκηνικό

Παρακάτω ακολουθεί το αρχείο με τις οδηγίες βήμα-βήμα.

Χριστουγεννιάτικο τζάκι

Στην κατασκευή συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί :

Μαρία Αποστολάκη, Στεφανίδου Ελένη, Δαρδούμπας Βασίλειος και οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης.

Κατηγορίες: Κατασκευές βήμα-βήμα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.