Σχολικό έτος 2014-15

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας 2014-15

Αποστολάκη Μαρία                              Διευθύντρια

Αντωνιάδου Ευθυμία                           Α΄ Τάξη

Γκαμπλιάς Φώτιος                                Β΄ Τάξη

Πιλάτου Βασιλική                                Γ΄ Τάξη

Δαρδούμπας Βασίλειος                       Δ΄ Τάξη

Παπαδημητρίου Δημήτριος                Ε΄ Τάξη

Νικολούλης Ευάγγελος                       ΣΤ΄ Τάξη

Παπακώστας Αχιλλέας                     Ολοήμερο

Λαμπρονίκος Άγγελος                      Γυμναστής

Μισερλής Γεώργιος                           Αγγλικών

Νάρη Χρύσα                                      Γαλλικών

Παναγούλη   Ειρήνη                        Μουσικής

Νικολαΐδης Γεώργιος                      Πληροφορικής

Κατηγορίες: εκπαιδευτικοί, Προσωπικό.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.